skip to Main Content
Fulletó Benvinguda Médicos Sin Fronteras

Fulletó Benvinguda Médicos sin Fronteras

Edició del fulletó de Benvinguda als nous socis de METGES SENSE FRONTERES, una organització medicohumanitària internacional que assisteix poblacions en situació precària i víctimes de catàstrofes d’origen natural o humà i de conflictes armats, sense cap discriminació per raça, religió o ideologia política.

Back To Top